Jasličky Drobček Nitra

Spokojné dieťa a pokojná mamina

Naša najväčšia radosť, naše najmilovanejšie, najvzácnejšie, naše najmenšie a najzlatšie. Sme tu pre nich. Sú však chvíle a povinnosti, kedy nemôžeme byť spolu. Preto každý rodič, keď nemôže babička, hľadá tú najlepšiu starostlivosť pre svoje dieťatko.

Prestavujeme vám jasličky Drobček, ktorých cieľom je: Spokojné dieťa a pokojná mamina

Rekonštrukcia

V rokoch 2017 a 2018 sme podrobili dom na Piešťanskej ulici v Nitre rekonštrukcii, úlohou ktorej bolo otvorenie nových a moderných jasieľ. Výsledkom je otvorenie jasieľ, kde o kvalite nášho zariadenia a úrovni vychovávateliek svedčí fakt, že do pol roka od otvorenia je naša kapacita takmer naplnená.

Vonkajšie priestory

Vonkajšie priestory jasličiek sú maximálne prispôsobené pre pobyt malých detí vonku, tak aby si čo najviac mohli užiť voľný pohyb na čerstvom vzduchu. Pri pobyte vonku sa s deťmi zdržiavame výlučne v priestoroch jasieľ, takže vaše deti nie sú ohrozované dopravou pri prechádzkach po chodníkoch vedľa komunikácií.