Stravovanie

Deťom zabezpečujeme hodnotnú, pestrú a vyváženú stravu. Denný stravovací režim jasiel tvorí desiata, obed, olovrant a ponuka čerstvého ovocia a zeleniny. Zloženie stravy zodpovedá výživovým odporúčaniam Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Dodržiavame všetky stravovacie normy, aby bola pre deti zabezpečená správna výživová hodnota daného dňa, či týždňa.