Cenník

Mesačný poplatok za celodenný pobyt v jasličkách Drobček - Nitra bude dohodnutý na osobnom stretnutí, pričom na jeho úhradu je možné využiť štátny príspevok pre starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur. K dohodnutej cene bude pripočítaný poplatok za stravu. V prípade neprítomnosti dieťaťa v jasliach, bude alikvotná časť poplatku za stravu odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.