Cenník

Mesačný poplatok za celodenný pobyt v jasličkách Drobček - Nitra bude dohodnutý na osobnom stretnutí. K dohodnutej cene bude pripočítaný poplatok za stravu. V prípade neprítomnosti dieťaťa v jasliach, bude alikvotná časť poplatku za stravu odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.